Jogi Nyilatkozat

 

A weboldalt az AMAZON TRAVEL Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 8-10.) üzemelteti. A weboldal igénybevételével felhasználó az alábbi feltételeket magára nézve elfogadja és tudomásul veszi.

  1. Adatvédelem

Az AMAZON TRAVEL UTAZÁSI IRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-864852, adószám: 11296122-2-43, stat.számjel: 11296122-7912-113-01, képv.: Ivók Roland ügyvezető, engedélyszám: U-000167) 1092 Budapest, Ferenc krt. 8-10. szám alatti társaság mint adatkezelő a hatályos 2001. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Amazon Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Amazon Travel Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzataiban, és az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak, illetve a hatályos jogszabályoknak.

  1. Felhasználási feltételek

Üzemeltető jelen oldalt utazásközvetítést elősegítő promóciós céllal hozta létre, azzal, hogy e körben kizárólagosan hirdetési, illetve utazásközvetítői tevékenységet folytat.

Üzemeltető szavatolja az általa működtetett oldal működőképességét, azonban nem tud garanciát vállalni bárminemű vis major (pl.: áramkimaradás, szolgáltatói hiba) kapcsán bekövetkező adatvesztésért, illetve működéskiesésért.

Üzemeltető minden tőle telhető eszközzel megkísérel védekezni az adathalászat, a továbbított üzenetek esetleges megsemmisülése vagy késedelme ellen, azonban az elektronikus hálózat sajátosságaira tekintettel a teljes körű biztonságot garantálni nem tudja, így a fentiek miatt beálló károk tekintetében semmilyen jellegű kártérítési felelősséget nem vállal.

Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy az internetes felületen nyújtott szolgáltatás kizárólag jogos és törvényes célra használható. Bármilyen magyar vagy nemzetközi szabályozással ellentétes– különösen szerzői jogot, üzleti titkot, büntető jogot vagy szabálysértési jogot, illetve jó erkölcsöt sértő – tartalom oldalra történő felvétele, illetve a szolgáltatás ilyen módon történő használata szigorúan tilos és ellentétes üzemeltető üzletpolitikájával. Amennyiben üzemeltető a fentiekben részletezett cselekményre utaló jeleket észlel jogosult az egyes szerződések azonnali hatállyal történő felmondására, illetve a Felhasználók vagy felhasználók hozzáférésének megszüntetésére.

Üzemeltető rögzíti, hogy az oldalra felvitt információk vonatkozásában nem képes teljes körű kontrollt gyakorolni, így minden előző bekezdésben részletezett jogsértés kapcsán felelősségét kizárja.

Üzemeltető az oldal létrehozása során, valamint az oldalon nyújtott szolgáltatás kidolgozása kapcsán figyelembe vett minden olyan jogszabályi rendeltetést, mely a tevékenységre vonatkozik. Amennyiben a felhasználók által elhelyezett tartalom szerzői vagy szomszédos jogokat védjegy vagy szabadalmi oltalmat esetlegesen ipari mintát sért és ezt az üzemeltető észleli vagy külső bejelentés útján erről az üzemeltetőt értesítik köteles erre a felhasználót figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a jogsértő tartalom eltávolítása nem történik meg, úgy a kifogásolt részt üzemeltető a felhasználó előzetes engedélye és további vizsgálat nélkül törölheti. Ez esetben a felhasználó kártalanítást nem követelhet. Egyebekben harmadik személy személyi jogainak megsértéséért üzemeltető nem felel.

  1. Szerzői jogok

Üzemeltető rögzíti, hogy a jelen oldalon megjelenő mű – a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is – szerzői jogi védelem alatt áll, mely jogosultságok megsértése esetén üzemeltető felléphet a jogsértővel szemben.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői jogból eredő személyhez fűződő és vagyoni jogok üzemeltetőt korlátlanul, a tulajdonviszonyoktól függetlenül megilletik.

A honlapon felmerülő esetleges hibás adatokért az Amazon Travel Kft. minden felelősségét kizárja.

Utazási Irodánknál büszkék vagyunk arra, hogy 1998 óta jelen vagyunk a magyar utazási piacon és meghatározó szereplőjévé váltunk a bel és külföldi utaztatásnak. Irodánkban Magyarországon egyedülállóan a legtöbb német és osztrák utazásszervező ajánlatai elérhetőek és foglalhatóak. Álmokat váltunk valóra...

+36 70 779-6535
Copyright © 2023 Amazon Travel Utazási Iroda Kft.